Ook in Nederland neemt de behoefte naar telefonische coaching toe en zijn er steeds meer coaching praktijken die ook deze vorm van coaching aanbieden. Eigenlijk is er weinig verschil met de traditionele manier van coachen, met uitzondering dat de coach en de coachee elkaar niet zien.

 

Bij telefonische coaching vindt dezelfde procescontrole plaats als bij reguliere coaching, alleen gebeurt dit bij deze manier van werken via e-mail. De behaalde resultaten worden tijdens de telefoongesprekken teruggekoppeld.

 

De voordelen van telefonische coaching:

-         Geen verspilling aan reistijd en geen files;

-         Geen afleiding door een vreemde omgeving;

-         Men komt sneller ter zake;

-         Overal ter wereld waar een verbinding is kunt u uw coach indien nodig  bereiken;

-         Soms is de ‘figuurlijke’ stap tot coaching zo groot dat telefonische coaching  een  oplossing biedt;

-         Telefonische coaching is meer ontspannen;

-         U woont in het buitenland en wilt graag een Nederlandse coach hebben;

-         Vanuit een voor u vertrouwde omgeving;

-         Voor als u wat minder mobiel bent.

 

Belangrijke informatie in de vorm van lichaamstaal gaat bij telefonische gesprekken verloren. Communicatie over en weer vindt alleen plaats door geluid zoals woorden en ademhaling, stiltes en intonatie. Het helder kunnen verwoorden en goed kunnen luisteren zijn bij telefonische coaching extra van belang.

 

Een persoonlijke kennismaking ter voorbereiding van telefonische coaching, evenals een tussentijds en een afsluitend face-to-face gesprek, zijn altijd mogelijk.