Het kennismakingsgesprek is altijd gratis.

 

Consulten op afspraak vinden in onderling overleg, op locatie plaats.

Buiten een straal van 10 km rond Dordrecht, wordt er een onkostenvergoeding van € 0.25 per km gerekend.

 

Een sessie duurt in principe één uur maar kan soms iets uitlopen.

 

Tarieven particulieren

 

Op locatie

Tarief, € 89,- losse sessie inclusief BTW.

Tarief traject, € 79,- per sessie inclusief BTW, mailcontact tijdens het coachingstraject is in de prijs inbegrepen.

 

E-coaching

Brons Coaching geeft alleen e-coaching aan particulieren waarbij er verschillende trajecten mogelijk zijn.

 

E-coaching 1:

Traject: 3 weken.

Tarief: € 342,- inclusief BTW.

Per week minimaal 3 emailberichten, maximaal één emailbericht per dag. Halverwege het traject kan indien gewenst een telefonische tussenevaluatie plaatsvinden.

Dit traject is geschikt bij een enkelvoudige coachvraag waarbij u snel resultaat wilt behalen. Door de frequente feedback van de coach wordt u actief betrokken en zet u vaart in uw eigen leerproces. U bent zelf in de gelegenheid om de achtergronden bij uw coachvraag te onderzoeken en vervolgens het geleerde in praktijk te brengen.

 

E-coaching 2:

Traject: 6 weken.

Tarief: € 475,- inclusief BTW.

Per week minimaal 2 emailberichten, maximaal één emailbericht per dag. Om de anderhalve week kan indien gewenst een telefonische tussenevaluatie plaatsvinden.

Dit traject is geschikt bij een complexere coachvraag waarbij u toch snel resultaat wilt behalen.

Door het geleerde in de praktijk te brengen en de regelmatige feedback van uw coach kunt u het geleerde in korte tijd eigen maken. U bent zelf in de gelegenheid om de achtergronden bij uw coachvraag te onderzoeken.

 

E-coaching 3:

Traject: 9 weken.

Tarief: € 685,- inclusief BTW.

Per week minimaal 2 emailberichten, maximaal één emailbericht per dag. Om de anderhalve week kan indien gewenst een telefonische tussenevaluatie plaatsvinden.

Dit traject is geschikt voor complexe coachvragen die meer tijd vragen. Waarin bijvoorbeeld omgevingsfactoren het coachingsproces kunnen beïnvloeden. Er is ruim de tijd voor zelfonderzoek en het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. U kunt voor een langere periode gebruik maken van de feedback van uw coach om het geleerde in diverse omstandigheden in praktijk brengen.

 

Waarom maximaal 1 mail per dag? Ervaring leert dat wanneer ik deze regel niet handhaaf het de diepgang van uw coachingstraject niet ten goede komt.

 

Bij elk e-coaching traject ontvangt u één maand na afloop een evaluatieformulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld en retour gezonden zullen wij samen het traject evalueren. Dit kan persoonlijk, per mail of telefonisch.

 

Telefonische coaching

Tarief, € 65,- per sessie inclusief BTW.

 

Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 45,- inclusief BTW per sessie, telefonisch of op locatie.

 

Even sparren

Sparringsessies duren maximaal 2 uur en vinden in onderling overleg telefonisch of op locatie plaats.

Tarief, € 145,- per sessie inclusief BTW.

 

Mindmappen en dyslectie

Tarief, € 89,- losse sessie inclusief BTW. Telefonisch of op locatie.

Tarief traject, € 79,- per sessie inclusief BTW, mailcontact tijdens het coachingstraject is in de prijs inbegrepen.

 

Wandelcoaching

Wandelroutes naar onderling overleg.

Een sessie wandelcoaching duurt anderhalf á 2 uur en kost € 125,- per sessie inclusief BTW.

 

Wandelkaart ‘Door weer en wind’, 3 sessies.

Tarief, € 295,- inclusief BTW.

  

Mogelijkheden voor vergoeding vindt u hier.