Onrust in uw team? Veranderingen binnen de organisatie, op de werkvloer? 

 

Soms kan een team net dat onafhankelijke luisterend oor goed gebruiken om ‘back on track’ te komen.

 

Brons Teamcoaching gaat voor een team met een ‘flexibele focus’. Een team wat gebruik maakt van de individuele en verschillende perspectieven en kwaliteiten binnen het team. Om vanuit inzicht afspraken te maken over waar en hoe het team aan het geheel kan bijdragen en hoe de teamleden individueel en als team verder kunnen groeien.

 

Een goed team is wanneer:

        -         De medewerkers binnen een team vanuit het eigen perspectief

                 naar een gezamenlijk doel toewerken;

        -         Het team uitdaging omarmt;

        -         De teamleden zich individueel en als team gezien en erkend voelen;

        -         De teamleden zich individueel en als team verbonden voelen met het hogere doel.

 

In plaats van ‘alle neuzen de zelfde kant op’ ga ik voor de, 'flexibele focus’.

 

Alle neuzen dezelfde kant op, één van de bekendste en grootste kantoorclichés van de laatste jaren.

Is dat wel realistisch en is het wel haalbaar?

 

Tot op zekere hoogte wel. Echter, er wordt te vaak voorbijgegaan aan het individu.

Sterker nog, nergens is zoveel onenigheid als tussen grote groepen neuzen bij elkaar. En daarbij, als ze allemaal dezelfde kant op zouden wijzen kan er tunnelvisie ontstaan en wordt er niet meer gezien wat er allemaal boven, onder, achter, naast en binnenin ons gebeurt.

 

Ruiken is naast voelen, proeven, horen en zien één van de vijf zintuigen.

De definitie op Wikipedia zegt het volgende: “Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli. Eenvoudiger gezegd is het een orgaan dat een mens of dier de mogelijkheid geeft een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar te nemen.”

En daar zit het hem in. De neus neemt maar een bepaald gedeelte van de werkelijkheid waar. Dus alle neuzen verzamelen; wijsneuzen, snotneuzen, zeurneuzen, liegneuzen, lange neuzen, stinkneuzen, de tussen neus en lippen neuzen, en geef uw ogen en oren de kost!

 

En natuurlijk heb ik het hier over een metafoor. Het gaat erom dat er gezamenlijk, vanuit eigen perspectief, afgesproken doelen gehaald worden. Waarbij het de taak van de teamcoach is het team te ondersteunen en stimuleren om zelf de juiste oplossingen te vinden. Zo ontstaat er een hecht team waarin men elkaar respecteert en aanvult.

 

Als (interim) teamcoach kan ik u van dienst zijn bij:

-         Verandertrajecten;

-         Externe activiteiten;

-         Tijdelijke overbrugging;

-         Het creëren van de juiste dynamiek;

-         Het hanteren van conflicten; 

-         Het halen van meer succes.