De verslavingscoach

 

Werkgevers en werknemers zijn een belangrijke schakel in de vroegsignalering en behandeling van overmatig middelgebruik. Helaas hebben zij vaak niet de kennis en mogelijkheden om tijdig en adequaat in te grijpen. Dat is het moment om een verslavingscoach in te schakelen. De verslavingscoach houdt zich bezig met (vroeg)signalering, begeleiding en behandeling van milde tot matige verslavingsproblematiek en kan hiermee opname in de specialistische GGZ voorkomen.

 

In zwaardere gevallen weet de verslavingscoach de juiste weg naar de specialistische GGZ en zal zij de cliënt ondersteunen tijdens het traject naar de juiste zorg.

 

Meerwaarde van de verslavingscoach:

-         Snelle hulp;

-         Cliënten ervaren een lagere drempel;

-         Langdurige persoonlijke nazorg;

-         1 op 1 begeleiding;

-         Een verslavingscoach, coacht meer directief;

-         De verslavingscoach weet welke benadering in de praktijk de meeste kans van slagen heeft.

 

Om mijzelf als coach met betrekking tot verslavingszorg te professionaliseren heb ik met succes de opleiding ‘Counseling bij verslaving’ gevolgd.

 

Als verslavingscoach werk ik met een 3-Partijencontract. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever, een werknemer en de coach. Hierin wordt vastgelegd dat de coach de medewerker begeleidt bij zijn verslavingsprobleem met als doel dat hij beter gaat functioneren. De werknemer verplicht zichzelf aan de werkgever in behandeling te gaan waarvan de werkgever de kosten vergoedt en wordt geïnformeerd als de werknemer de behandeling verbreekt.

In het contract worden afspraken vastgelegd over de geheimhouding, het aantal behandelcontacten, het doel van de begeleiding, de rapportage, de tussenevaluaties en de eindevaluatie.

 

Het 3-Partijencontract is in een zakelijk contract waarbij de werkgever betrokken is zonder dat hij zich inhoudelijk met de behandeling bezig houdt. Waarbij het uitgangspunt is dat de werknemer, zonder gebruik van middelen, aan het werk blijft en zijn resultaten verbeteren. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de werknemer ondersteund wordt om niet verder in zijn verslaving te zakken maar er juist uit te komen zonder het verlies van baan. 

 

Wilt u meer informatie over mijn aanpak en wat ik voor u en uw medewerker kan betekenen? Neem dan contact op via het contactformulier, e-mail of telefoon.